Debout et Marche (Leve Kanpe, Mache) se yon ONG ki bay tout kè li pou Ayiti devlope spirytièlman e materyèlman, e pou chak Ayisyen jwenn plas li sou plan lokal e entènasyonal.  

Leta ameriken bay Debout et Marche dwa opere sou tout teritwa lèzEtazIni san peye taks. 

Sa Debou-Mache vle fè se bati bibliyotèk e travay repare wout. Konstwi wout, se konstwi sivilizasyon. Li antre tout kote menm nan kote ki pi enb.  Komès etabli ou elaji, osi byen ke tout kalite liy kominikasyon: telefòn, elektwonik, òdinatè; Pou konfò moun: nan kò, mantal, nanm ak lespri yo, ap gen lopital, lekòl, legliz, otèl, bank, sant komèsyal ki bati. Tou sa atire antreprenè, gwo kòporasyon, gras a estabilite ekonomik ak politik ki genyen an konsekans.  

Debout et Marche gen entansyon nouri nanm menm jan ak kò, paske "moun pa viv de pen sèlman," e nou rele wayòm selès la, kote Bondye Siprèm-la, Papa ak Manman nou, ap tann priyè nou e Mèt Kosmik yo ak zanj yo, ap tann nou rele yo.Home    My aspirations     Related Facts     Mother Mary     Ascended Masters    Angels and Archangels    The Violet Flame    Beloved Afra  Haiti 2   Haiti 3   Haiti 4

===++++++======++++++======++++++======++++++===

Debout et Marche (Rise and Walk) c/o IrIene Whiteman, P O Box 310563, Jamaica, N Y 11431-0563 | telephone: +1 646 621 6005 email: iwhiteman@debomar.org 

 

Debout et Marche (Rise and Walk) c/o IrIene Whiteman, P O Box 310563, Jamaica, N Y 11431-0563 | telephone: +1 646 621 6005 email: iwhiteman@debomar.org